Організація навчання дитини з особливими освітніми потребами

Рішення Нікопольської міської ради від 22.12.2017 №53-29/VII "Про створення комунальної установи "Інклюзивно - ресурсний центр " Нікопольської міської ради"

  

Організація навчання дитини з особливими освітніми потребами інклюзивно в загальноосвітньому середовищі 


Інклюзивна освіта – перспектива нова.

Хоч різні можливості – рівні права!

Кожна дитина – це цілий світ,

Освіта, повага і рівність для всіх!Індивідуальна програма розвитку дитини з особливими потребами

Розробляється групою фахівців (заступник директора з навчально-виховної роботи, вчителі, асистент вчителя, психолог, вчитель-дефектолог та інші) із обов’язковим залученням батьків, або осіб, які їх замінюють, з метою визначення конкретних навчальних стратегій і підходів до навчання дитини з особливими освітніми потребами.

Складається індивідуальна програма на один рік. Двічі на рік (за потребою частіше) переглядається з метою її коригування.

 

Навчально-виховний процес

Здійснюється у класах з інклюзивним навчанням відповідно до робочого навчального плану школи, за навчальними програмами, підручниками, посібниками, рекомендованими МОН для загальноосвітніх навчальних закладів.

Для дітей з особливими освітніми потребами, які мають інтелектуальні порушення та зі складними вадами розвитку розробляється індивідуальний навчальний план на основі робочого навчального плану школи або на основі Типових навчальних планів спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів).

 

Індивідуальний навчальний план

Індивідуальний навчальний план визначає перелік навчальних предметів, послідовність їх вивчення, кількість годин, що відводяться на вивчення кожного предмета за роками навчання, та тижневу кількість годин.

У плані враховуються додаткові години на індивідуальні і групові заняття, курси за вибором, факультативи тощо.

 

Індивідуальна навчальна програма

Індивідуальна навчальна програма дитини з особливими освітніми потребами у класі з інклюзивним  навчанням розробляється на основі  навчальних програм загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі спеціальних, з відповідною  їх адаптацією. Навчальна програма визначає зміст, систему знань, навичок і вмінь, які мають опанувати учні в навчальному процесі з кожного предмета, а також зміст розділів і тем. До складання індивідуальної навчальної програми залучаються батьки.

I BUILT MY SITE FOR FREE USING